Una grúa de bipedestació està fabricada per millorar el dia a dia dels cuidadors.

Mitjançant un sistema de palanca amb un actuador lineal, es permet moure pesos d'entre 100-200 kg. Simplement es col.loca la grúa al costat del pacient/usuari, es col.loca l'arnés subjectat a les cames i s'acciona el botó per elevar a la persona.

Sol ser indicada aquesta grúa quan la persona presenta certa mobilidad i presenta un cert grau de força a les cames.