Membre inferior

Secció on trobaràs totes les òrtesis relacionades amb el membre inferior. 

Podràs visualitzar: genolleres, turmelleres, walkers, musleres, ortesis pel panxells, immobilitzadors i estabilitzadors de genoll.