Grúes elèctriques

Les grúes elèctriques són una gran ajuda pel trasllat de les persones. Són molt pràctiques ja que només apretant un botó es pot aconseguir aixecar a una persona del llit.

Principlament la grúa ajudarà al cuidador/a a poder aixecar al usuari del llit per traslladar-lo a una cadira, sofà o bé al revés, o per traslladar-lo d'un llit a un altre, en definitiva serveix per realitzar tot tipus de transferències. 

Grúes elèctriques hi ha de diversos tipus:

  • Grúa elèctrica de trasllat
  • Grúa elèctrica de bipedestació